AAC

Komunikacja AAC Poznań Wilda

KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCA i ALTERNATYWNA

AAC to metody, które są stosowane w celu rozwijania i wspierania kompetencji komunikacyjnych dzieci z trudnościami w werbalnym porozumiewaniu się. Umożliwiają nawiązywanie relacji, wyrażanie swoich potrzeb, myśli, opinii. Darowanie umiejętności porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych.