OFERTA

Neurologopeda Logopeda Poznań Wilda
Diagnoza logopedyczna Poznań Wilda

Diagnoza logopedyczna

Prawidłowo postawiona diagnoza jest kluczem do efektywnej terapii.
W trakcie spotkań diagnostycznych przeprowadzany jest szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka. Analizowane są m.in. budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy, tor oddechowy, słuch fizjologiczny, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, nadawanie mowy.

Terapia logopedyczna Poznań Wilda

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Terapia indywidualna przede wszystkim ma na celu zbudowanie, rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych oraz językowych lub usunięcie, złagodzenie zaburzeń, które ww kompetencje zakłócają.
Bardzo często niezbędna jest opieka wielospecjalistyczna, tak by proces terapii przebiegał jak najefektywniej.

Terapia wad wymowy Poznań Wilda

Korekcja wad wymowy

Na nieprawidłową artykulację głosek może mieć wpływa wiele czynników... nieprawidłowe nawyki, zaburzony słuch, wady zgryzu, wady postawy itp. Aby terapia mogła zakończyć się pełnym sukcesem najistotniejszym jest zdiagnozowanie oraz wyeliminowanie głównej przyczyny oraz współpraca ze środowiskiem domowym.

KinesioTaping logopedyczny Poznań Wilda

Kinesiotaping w logopedii

Kinesiotaping logopedyczny jest elementem wspomagającym, który z powodzeniem wykorzystujemy w terapii dzieci z zaburzoną motoryką w obrębie jamy ustnej, nieprawidłowym napięciem . Celem aplikacji plastrów plastrów jest wzmocnienie /rozluźnienie mięśni w obszarze orofacjalnym oraz przywrócenie prawidłowych funkcji.

Regulatory MFS Poznań Wilda

Regulatory MFS

Zadaniem stymulacji za pomocą regulatorów MFS jest normalizacja najważniejszych funkcji w układzie orofacjalnym tj oddychanie, połykanie. Stosowane są w terapii: zgryzu otwartego, zgryzu głębokiego, nieprawidłowego - ustnego toru oddechowego, nieprawidłowego - infantylnego typu połykania, bruksizmu, bezdechów sennych czy chrapania.